Försäkring

Information och guide till försäkringar

Aggressiv körning

Aggressiv körning är en viktig faktor i trafikolyckor och spelar en stor roll inte bara i incidenter utan i ett stort antal dödliga motorvägskollisioner varje år. Man definierar aggressiv körning som uppstår när ”en individ begår en kombination av trafikförseelser för att äventyra andra personer eller egendom.” Medan aggressiv körning är trots allt svårt att kvantifiera. I en studie 2009 har man  försökt identifiera beteenden i samband med aggressiv körning baserat på data. Det konstaterades att aggressiv körning spelat en stor roll i 56 procent av dödsolyckorna från 2003 till 2007 och där ärhög hastighet den viktigaste faktorn. Följande förarrelaterade bidragande faktorer som togs som tecken på kraschar kan ha aggressiv körning som orsak.

Olämpligt eller oberäkneligt filbyte
Illegal körning på vägrenen, i diket eller på trottoaren
Körning mot enkelriktat som är förbjudet
Manövrering av fordonet på ett oberäkneligt, hänsynslös eller vårdslöst sätt eller plötsligt förändring av hastigheten
Underlåtenhet att lyda trafikskyltar, trafikstyranordningar, eller trafiktjänstemän och att inte följa säkerhetszonen i trafikreglerna
Underlåtenhet att följa varningar eller instruktioner som fordon visar dem
Underlåtenhet att signalera
Köra för fort eller överstiga skyltad hastighet
Racingtävlingar
Olämpliga svängar
Fortkörning var den ledande körbeteendet samband med dödsolyckor under 2013 och spelar en roll i 19,9 procent av dödsolyckorna, följt av körning under påverkan (13,5 procent) enligt en analys. Distraherad körning var en faktor i 6,6 procent av dödsolyckorna.

Kommentera